Choose a searcher ×

Kontaktné údaje

MV Consult, s r.o.
Trenčianska 724/44
018 51 Nová Dubnica
Slovensko

Fakturačné údaje
Obchodné meno: MV Consult
Sídlo spoločnosti: Trenčianska 724/44, 018 51 Nová Dubnica

IČO: 44296801
DIČ: 2022647308
IČ DPH: SK2022647308

Okresný súd v Trenčín
Vložka č: 20490/R, oddiel sro

Bankové spojenie

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2928883057 / 1100
IBAN: SK62 1100 0000 0029 2888 3057
BIC/SWIFT: TATRSKBX

Kontakty
Tel.: +421 915 796 148
E-mail: info@cipobaxxshop.sk