Choose a searcher ×

Ochrana osobných údajov

 

 

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.cipobaxxshop.sk

MV Consult s.r.o.

sído: Trenčianska 724/44, 018 51Nová Dubnica

IČO: 44296801

DIČ:2022647308

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

 

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 

 

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 

 

 

Zverejnenie údajov

 

 

Podmienky spracúvania

 

 

 

Práva a povinnosti dotknutej osoby

Práva:

 

 

Povinnosti:

 

 Ďalšie informácie

 

Tento dokument o spracúvaní osobných údajov môžeme v budúcnosti upravovať či  aktualizovať. Pokiaľ vykonáme zmeny, ktoré by mohli mať významný vplyv na Vaše súkromie, upozorníme Vás na to tiež iným vhodným spôsobom (napr. e-mailom alebo upozornením umiestneným v prostredí našich Služieb). Odporúčame, aby ste informácie o spracúvaní osobných údajov čítali pravidelne, a boli tak informovaní o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje a ako môžete chrániť svoje súkromie.